< späť na výpis blogov

Čo je to Landing Page?

10.10.2016 | 14:31

Čo je to Landing Page?

Landing Page, alebo cieľová stránka, je stránka, na ktorú prichádza návštevník, ak klikne na niektorú z foriem reklamného odkazu (AdWords, AdSence, baner, príspevok na Facebooku, link alebo newsletter a pod.). Alebo sa o stránke dozvie s printovej reklamy popřípadě z TV reklamy.

Úlohou cieľovej stránky je rozšíriť pôsobnosť pôvodného reklamného odkazu a zaistiť konverziu „návštevníka“ na „zákazníka“, ktorý na nej vykoná nejakú aktivitu, napríklad vyplní registračný či objednávkový formulár, alebo sa prihlási k odoberaniu newslettera.

Význam

Jedným z cieľov online marketingu je nalákať užívateľa k návšteve určitej stránky, kde ho následne chceme zoznámiť s jej obsahom, aby na stránke nakúpil, vyplnil dotazník alebo vykonal nejakú činnosť. Keď už vynaložíme tak veľké úsilie aby sme potencionálneho zákazníka na web priviedli, z pravidla nechceme, aby okamžite zo stránky odišiel. Tu prichádza na rad Landing page jej úloha rozhodne či zákazník bude pokračovať v interakcii alebo zo stránky odíde.

Neviete či je rýchly odchod používateľa stránky vašim prípadom? Naši experti na analitiku sa radi pozrú na Vašu web stránku a zmerajú jednotlivé kroky užívateľov, čas strávený na stránke, priateľskosť webu pre používateľa a mnoho daĺšieho.

Úloha

Úlohou Landing page je premena návštevníka stránky na nášho zákazníka, presvedčiť návštevníka k vyplneniu formulára, k zaregistrovaniu na Váš web a podobne.

Cielová stránka musí vždy naväzovať na reklamný inzerát alebo odkaz vo vyhladávači. Musí teda byť reprezentatívna a unikátna.

Typy Landing page

Landing page má základných 7 typov každý z nich slúži k špeciálnemu účelu a preto je vždy potrebné si pri tvorbe novej Landing page presne určiť načo je naša marketingová kampaň zameraná a akému účelu má slúžiť. Čím je Landing page špecifickejšia a cielenejšia, tým lepšie dokáže splniť svoj účel a tým je premena návštevníka čiže konverzia.

Viktor